Әлем тілдері сөздерінің туындау
құпияларын ашатын кітап

Пікірлер

 • Лев Аннинский
  сыншы

  Ақын мәдениеттер тоғысына, дәстүрлер тоғысына тап болды: ол өз бойына бірден көп нәрсені сәтті тоғыстыра білді: жастық шақтың еркіндігі мен кітапқа қатысты сауаттылық... және бүгінгі таңда кең таралған поэтикалық стильдің ассоциативтік экспрессиясы... және әлемдік құрылымдарға деген филологиялық тұрғыдағы сүйіспеншілік, яғни Сүлейменов шығармаларында Пушкин Шоқан Уәлихановпен, Конфуциймен және Тагормен кездесе алады... және ыстық лепке толы жергілікті далалық специфика

 • Константина Симонов
  жазушы

  Мен үшін кітаптағы ең бастысы – тарихқа деген әрі қатал, сонымен бірге әділ көзқарас. Сіздің кітаптағы сұрақтардың қойылуының өзі, тарихқа деген көзқарас қайда сүйресе, сонда мойынсұнып жүре беретін жетек емес, маған кеңес жазушысы ретінде, сонымен қатар бала кезінен бастап өз халқының тарихын ащысы мен тұщысын қоса қабылдайтын, оған деген қызығушылығы мол адам ретінде бұл кітап етене жақын

 • Наталья Сейтахметова
  главный научный сотрудник Института философии

  Олжас Омарович со свойственным ему онтологическим пафосом вовлекает читателя в событийность текста, в котором творится история человечества посредством знаков, символов, букв. Компаративистика знаков, осуществляемая в книге, реконструирует идею взаимодополнительности культур и языков, идею "о генетическом и культурном родстве народов, ушедших на поиски Родины Солнца на Восток…" Подробнее